En stenmur omgiven av grönska

Kurs: Kallmurning med natursten

Under två dagar arbetar vi med att laga en raserad stengärdesgård. Samma hantverk kan användas till att bygga en traditionell husgrund eller en vacker stödmur i den egna trädgården. Vi lär oss också om andra traditionella grundläggningstekniker och vanligt förekommande stenmurar, vilka skador som kan uppstå och hur de åtgärdas. Vi arbetar endast med handverktyg och enklare hjälpmedel. Allt för att nå fram till målet – att deltagaren snabbt ska känna sig trygg i att komma igång med sitt eget projekt.

Att mura med natursten utan bruk är ett lika uråldrigt som konstfullt hantverk. Många drömmer om att bygga en egen stenmur, medan andra oroar sig för att den befintliga gärdesgården eller husgrunden håller på att rasa. Steget till att påbörja själva arbetet kan kännas oöverstigligt! Nyckeln till att komma igång är förstås kunskap om och intresse för råmaterialet – stenen. Ju mer vi lär oss och övar, desto tydligare kan vi känna igen varje stens unika förutsättningar. Vilken sten passar som hörnsten? Vilken sten blir en bra bindare? Vilken sida kan vändas utåt, och hur påverkar det murens linjer och karaktär? Ju mer frågor vi lär oss att ställa, desto bättre blir förutsättningarna till att lyckas med en stenmur som är både stark och vacker, och som kan stå kvar i många generationer framöver.

För att du som kursdeltagare ska få så goda förutsättningar som möjligt att komma i gång med just ditt projekt arbetar vi endast med handverktyg och enklare hjälpmedel. Förutom de praktiska momenten genomför vi också ett kortare teoripass där vi lär oss om olika slags stenmurar och stödmurar, vad de används till och hur de kan lagas. Vi belyser såväl grundläggande konstruktionsprinciper som kulturhistoriska aspekter och antikvariska principer för restaurering.

Att ta med

Kursdeltagarna tar med egen fika och lunch, rejäla arbetshandskar, skyddsskor, oömma kläder efter väderlek, lunchmatsäck samt för- och eftermiddagsfika.
Studiematerial ingår i kursavgiften. Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Kursledaren Johannes Riesterer började som möbelsnickare och flyttade till Sverige 1993. Förutom att vara hängiven murning i alla dess former är Johannes en av Sveriges absolut mest erfarna lerbyggare med otaliga nybyggnads- och renoveringsprojekt bakom sig. Johannes är även ugnsmurarmästare med mästarbrev från Finland och specialiserad på massugnar. Johannes arbetar i det egna företaget Eld och Lera och är en lika frekvent anlitad som uppskattad kursledare och föredragshållare.

Kostnad

Ordinarie: 2 500 SEK
Medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 2 300 SEK

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp är 18 juli 2024.

Datum:

Lördag 17 aug - Söndag 18 aug 2024

Plats:

Höglundavägen 41, Nyköping

Lördag och söndag 9-16

17 aug