konstverk med fem jordglober
5 sep 2020 - 4 okt 2020 | Pågående utställning Utställningstorget

Utställningstorget

Klimatfrågan måste läggas tillbaka på bordet! Och hängas upp på väggar, från tak och placeras ut på golvet precis där alla går! För andra året arrangeras Klimatsalongen och i år presenteras över 70 utställare som helt eller delvis donerar sina verk. Konsten kan ses i en begränsad fysisk form på Utställningstorget och även en obegränsad online!

konstverk med fem jordglober

Mattias Käll

Utställningen Klimatsalongen visar okända och erkända konstnärer och författare som möter varandra och våra besökare genom sina olika tekniker och uttryck. Genom distanserade men innerliga möten lyfts samtiden vi lever i fram och särskilt klimatfrågan i sin komplexa natur.

Nätauktion

På Sörmlands Museums utställningstorg visas ett trettiotal verk. På Instagram visas upp emot 80! Alla verk auktioneras ut till förmån för WWF's klimatarbete.

Du budar på Instagram @klimatsalongen.
Auktionen avslutas 4 oktober.

Konst för klimatet

Förra året skänktes 54.000 kr till Greenpeace i en budgivning som över 60 konstnärer var med och samarbetade kring. Överskottet av insamlingen skänks i år till Världsnaturfonden WWF Sverige.

Föreningen Klimatsalongens Vänner grundades i början av året och står som huvudarrangör tillsammans med Sörmlands Museum.

Några av konstnärerna som medverkar i utställningen Klimatsalongen

Mattias Käll, Örebro. Fotografi.
Lerin/Hystad, Sunnemo Värmland. Elektronisk flora, musik, video och illustration.
Elisabet Englund, Nyköping. Fritt broderi.
Åsa Elmstam, Stockholm. Skulptur.
BOOM Glass Group, Stockholm. Glaskonst.
Gunta Podina, Nyköping. Fotografi.
Emil Österholm, Härnösand. Keramisk skulptur.
Anna Ileby, Värnamo. Måleri.
Martin Emtenäs, Nyköping. Fotografi.
Tove Gulliksson, Sundsvall. Installation.
Linda Karlsson, Stjärnhov. Skulptur.
Återbrukshyttan, Bollnäs. Glasobjekt.

Närbild växt och hörlurar

Lerin/Hystad

 

www.klimatsalongen.se
Instagram: @klimatsalongen
Facebook: @klimatsalongen
info@klimatsalongen.se

På samma tema