bild på utställningsföremål
Just nu

Utställningstorget

Ny utställning: Dialogen. Nyköpingsfotografen Rikard Laving ställer ut ett urval från sina olika projekt "Abstract Dialogue” och ”Mental”. Mellan den 12 oktober och 10 november.

bild på utställningsföremål

De olika verken skapar en kontrast mellan det abstrakta och det konkreta som utforskar kopplingen mellan det skulpturala och bildens platta natur.

Rikard har en bakgrund som dokumentärfotograf och har gett ut ett antal fotoböcker. Han har tidigare ställt i såväl Paris och Prag som i Stockholm och på Landskrona fotofestival. Med hjälp av ett treårigt konstnärsstipendium från Svenska författarfonden arbetar han nu på sitt nästa projekt. www.rikardlaving.com 

På samma tema

Vill du ställa ut på Sörmland museum?

Under hela oktober kan du ansöka om att få ställa ut och göra utställningar tillsammans med oss!