delar av utställningen Tack för din ansökan!
2 mar 2020 - 7 apr 2020 | Pågående utställning Flens Bibliotek

Tack för din ansökan!

En utställning om flykt och migration. Om väntan på svar och om att leva i paus.

delar av utställningen Tack för din ansökan!

Bild: Familjen Skeppstedt emigrerade från Sverige till Amerika 1910.

Ibland är dadelkärnor bara kärnor. Ibland blir dragspelets musik till dans och glädje.

En annan gång har kärnorna satts samman till ett radband som färdats över gränser och skapat hopp i tider av flykt. Och en annan gång väcker dragspelets toner en längtan så stark att det inte längre går att leva.

I utställningen berättar människor som har lämnat sina hem sina livshistorier. En del har migrerat för ett år sedan och andra för över 100 år sedan. Till Sverige, eller ifrån.

Några berättar att de flytt för att överleva, andra berättar att de har flyttat för att skapa ett liv med bättre möjligheter. Många berättar om väntan på svar, om att leva i paus.

Utställningen visas på Flens bibliotek från och med 2 mars och till och med 7 april.