Två män polerar bilar inne i en verkstad
Basutställning

Platsen Spelhagen

Från lummig park, till industri och nu museum

Två män polerar bilar inne i en verkstad

"Spelhagen, det gjorde skäl för namnet Spelhagen. För så fort det var något kul när man var några år så fick man följa med hit ned till slottet och trakten här runtomkring. För det hände alltid någonting där."
(Björn Kullnes född 1944)

Museet har flyttat till området Spelhagen i Nyköpings hamns västra del. Museet är byggt på platsen där Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik uppförde en ny fabrik 1948 och som revs 2015.

Från lummig spelgård till ruffig hamnmiljö

Spelhagen är en spännande plats på många sätt och har påverkats av sitt läge vid ån. Under medeltiden var Spelhagen en havsvik i Östersjön. Senare blev det en lummig spelgård för stadens invånare. Under en tid användes marken för bete. Och på 1900-talet har området gått från "ruffig" hamnmiljö med industrier till ett kustnära bostadsområde.

Vi har samlat in berättelser och minnen från Spelhagen för att förmedla platsens historia.

En mindre utställning

Platsens förändring visas i en mindre utställning utanför studierumet på plan 2. Utställningen Historiska ögonblick ligger jämte, där finns även ett digitalt kartbord. Där kan du jämföra historiska kartor från Nyköping. På olika platser i kartorna finns berättelser, fotografier och filmer från staden.