Två män polerar bilar inne i en verkstad
Utställning

Platsen Spelhagen

Från lummig park, till industri och nu museum

Två män polerar bilar inne i en verkstad

"Spelhagen, det gjorde skäl för namnet Spelhagen. För så fort det var något kul när man var några år så fick man följa med hit ned till slottet och trakten här runtomkring. För det hände alltid någonting där."
(Björn Kullnes född 1944)

Museet har flyttat till området Spelhagen i Nyköpings hamns västra del. Museet är byggt på platsen där Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik uppförde en ny fabrik 1948 och som revs 2015.

Från lummig spelgård till ruffig hamnmiljö

Spelhagen är en spännande plats på många sätt och har påverkats av sitt läge vid ån. Under medeltiden var Spelhagen en havsvik i Östersjön. Senare blev det en lummig spelgård för stadens invånare. Under en tid användes marken för bete. Och på 1900-talet har området gått från "ruffig" hamnmiljö med industrier till ett kustnära bostadsområde.

Under året har vi samlat in berättelser och minnen från Spelhagen. Syftet har varit att komplettera våra samlingar och att kunna förmedla platsens historia.

En mindre utställning

Platsens förändring kommer att visas i en mindre utställning i entrén. Vi kommer också framöver ha ett digitalt kartbord utanför biblioteket. Här ska besökare kunna jämföra historiska kartor från Nyköping. På olika platser kommer vi att lägga in berättelser, fotografier och filmer från staden.

På samma tema