9 maj 2020 - 11 okt 2020 | Kommande utställning

Korgen lyfter

Bundet, flätat och vridet.

Svampkorg, bärkorg, papperskorg, varukorg. Korgen som bärhjälp, transport och förvaring har en lång tradition i Sverige och korgmöbler trendar i våra inredningsbutiker. Även i webbutikerna har korgen i digital form en given plats.

Däremot finns det inte många korgmakare kvar i Sverige och kunskapen om hur man bider och flätar korgar försvinner bort.

Utställningen Korgen lyfter vill väcka nyfikenhet kring hantverket, visa mångfalden av korgar i Sverige och berätta om vår rika korgtradition runtom i landet.

Kan vi hålla det  klassiska korghantverket vid liv? Vilken roll kan korgen ha i arbetet mot klimatförändringarna? Och kan den fylla en ny funktion i vårt moderna samhälle?

I denna utställning lyfts korgen utifrån perspektiv som hållbarhet, eget skapande och historia. Utställningen visar en stor mängd korgar, material och korgbindningstekniker från olika delar av Sverige, tillsammans med korgföremål ur Sörmlands museums samlingar.

Korgen lyfter är en vandringsutställning som produceras av Sörmlands museum i samarbete med Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund.