delar av utställningsrummet
Utställning

En perfekt människa?

En utställning om makt, ideal och funktionalitet

delar av utställningsrummet

I alla tider och samhällen finns idéer om hur vi ska se ut, uppföra oss och fungera.

Om hur vi ska bo, älska, arbeta och leva. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man bryter mot dessa ideal. Att man har andra behov.

En perfekt människa? berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera?

Utställningen berättar om människor, livsvillkor och rättigheter under de senaste 150 åren.

Konst i utställningen

I utställningen visas videokonstverket "Till den som bär mig"  av Elbe Wallin (f 1996).

kvinna sitter vid ett skynke och gör rörelser med armarna

Elbe Wallin

Skolprogram

Skolprogram kopplat till utställningen startar i början av 2019. Mer information kommer.

På samma tema

Man cyklar på en trehjuling

Rune och trehjulingen

En ljudberättelse om när Rune insjuknade i polio.

bokstavskort

Bertil dolde sin dyslexi

En ljudberättelse om hur det visade sig att Bertil hade dyslexi

Ett par barnskor

Att känna stöd hemifrån

En ljudberättelse om att våga studera som synskadad

En ung man med glasögon

Utanförskap på arbetsmarknaden

En ljudberättelse om Stewes kamp om rätten till ett arbete

Människor som demonstrerar på ett torg

Personlig assistans

Artikel med historiska perspektiv på assistansfrågan. Publicerades inför valet 2018.