delar av utställningsrummet
Tidigare utställning

En perfekt människa?

Utställningen visades 24 november 2018 - 27 oktober 2019.

delar av utställningsrummet

I alla tider och samhällen finns idéer om hur vi ska se ut, uppföra oss och fungera. Om hur vi ska bo, älska, arbeta och leva. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man bryter mot dessa ideal. Att man har andra behov.

"En perfekt människa?" berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera?

Utställningen berättar om människor, livsvillkor och rättigheter under de senaste 150 åren.

Konst i utställningen

I utställningen visas videokonstverket "Till den som bär mig"  av Elbe Wallin (f 1996).

kvinna sitter vid ett skynke och gör rörelser med armarna

Elbe Wallin

Skolprogram

Det handlar om normer och värderingar som förändras med tiden.
Det handlar om hur det varit att leva med en funktionsnedsättning förr och om hur det är nu. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Under denna utställningen genomfördes flera skolprogrom för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

På samma tema

Kvinna håller upp en bebis i motljus.

Att leva nära en funktions- nedsättning

Sex föräldrar berättar om hur det är att ha ett barn med funktionsnedsättning. Om hur deras liv påverkas, om utmaningar och glädjeämnen de möter i vardagen.

Karl Grunewald

En berättelse om en egensinnig pojke som kom att bli en viktig person för många människor med utvecklingsstörning i Sverige, då han kämpade för att förbättra deras livsvillkor.

Människor som demonstrerar på ett torg

Personlig assistans

Artikel med historiska perspektiv på assistansfrågan. Publicerades inför valet 2018.

Man cyklar på en trehjuling

Rune och trehjulingen

En ljudberättelse om när Rune insjuknade i polio.

bokstavskort

Bertil dolde sin dyslexi

En ljudberättelse om hur det visade sig att Bertil hade dyslexi

Ett par barnskor

Att känna stöd hemifrån

En ljudberättelse om att våga studera som synskadad

En ung man med glasögon

Utanförskap på arbetsmarknaden

En ljudberättelse om Stewes kamp om rätten till ett arbete