barnhänder som täljer

Slöjda en brummare

Välkommen till slöjdverkstad där du får tälja brummare i färskt trämaterial - med hjälp av täljhäst och kniv. Drop in klockan 11-14.

Brummaren är ett ålderdomligt föremål, som har funnits sedan förhistorisk tid. Brummaren formas oval och förses med snöre i ena änden och när den snurras i luften uppstår ett brummande eller vinande ljud. Därför kallas den ibland också för vinare.

Workshopen passar från cirka 7 års ålder och uppåt, men även yngre barn kan delta tillsammans med en vuxen. Vid fint väder är vi i museiparken, annars i täljverkstaden inne på Sörmlands museum. Ledare för workshopen är Hanna Lagerlund, sedan många år historieintresserad slöjdare med stort intresse för att tälja i färskt trä med skärande verktyg.

Workshopen arrangeras i samarbete med ljudkonstfestivalen ANTENN som livesänder direkt från vattentornet i Gnesta. I samklang med tornets akustiska rum bjuds musiker, ljudkonstnärer och publik in till improviserade konserter. Musiken går att höra på webben eller genom en ljudnod i museiparken på Sörmlands museum.

Datum:

Lördag 27 aug 2022

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

11:00 - 14:00
27 aug