Två händer som hyvlar en bräda

Seminarium: I dialog med materialen – trä

Andra delen i en seminarieserie om handlingsburen kunskap och materiella spår. Vad kan vi lära av föremål och byggnader? Hur kan muséer och utövare inom hantverk, slöjd, kulturmiljövård och konst samverka för att fördjupa kunskapen om materiellt och immateriellt kulturarv? Samtal, kunskapsutbyte och aktuell forskning står i centrum när vi undersöker betydelsen av handlingsburen kunskap för att kunna tolka historien – och forma framtiden!

Hur kan museer, slöjd, bygghantverk, konst och kulturmiljövård samverka för att fördjupa kunskapen inom respektive område? Vad kan äldre föremål och byggnader berätta för dagens aktiva hantverkare, slöjdare och konstnärer? Hur kan materiellt och immateriellt kulturarv gå i dialog med handlingsburen kunskap i vår samtid?

Sörmlands museum vill genom en serie seminarier skapa ett forum för samtal och kunskapsutbyte. Våra föreläsare närmar sig frågorna från olika håll och professioner - med utgångspunkt i praktiskt arbete och erfarenhet, från det akademiska fältet eller i gränslandet däremellan. Vi belyser det aktuella forskningsläget och blickar framåt, och i ett annorlunda panelsamtal låter vi föremål och material ta fysisk plats i diskussionen.

Sörmlands museum prisades med utmärkelsen Årets museum 2020, bland annat för sitt nyskapande sätt att arbeta med konceptet Berättande magasin. I dessa presenteras föremål, objekt och arkivmaterial som bärare av berättelser om människan och hennes sociala sammanhang.

Föreläsare

Daniel Eriksson – timmerman som under många år arbetat med djupundersökningar av medeltida taklag i kyrkor.

Ulrik Hjort Lassen ­– timmerman och hantverksforskare med stolpverkskonstruktioner som specialitet. Blev år 2014 doktor i ämnet hantverksforskning och driver idag eget företag.

Johan Knutsson – professor i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet och Nordiska museet. Var under många år ansvarig för Nordiska museets samlingar av folkkonst och har publicerat en rad böcker och artiklar i ämnet.

Beth Moen – snickarmästare, slöjdare och huvudlärare vid träutbildningen på Sätergläntan. Har som gästhantverkare på Hantverkslaboratoriet studerat laggkärlstillverkning.
Per Brandstedt – konsthantverkare som i arbete, resor och möten ständigt sökt ny kunskap och nya uttryck kopplat till träets möjligheter.
Friederike Roedenbeck – kanslichef vid Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Kjell Taawo – Enhetschef Kulturmiljö, slöjd, bild och form på Sörmlands Museum. Har under flera år arbetat med projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift.

Helena Åberg – Tidigare hemslöjdskonsulent trä/ metall vid Sörmlands museum som arbetat länge med frågor kring immateriellt kulturarv och hantverksmetodik.

Kostnad

Ordinarie: 900 SEK
Student: 450 SEK

Anmälan 

Sista dag för anmälan och biljettköp är 28 december 2022

Datum:

Onsdag 18 jan 2023

Plats:

Hörsalen, Sörmlands museum

Tid:

Onsdag klockan 9.00-16.30

18 jan