En sida ur namninsamlingen med en rubrik Hjälp oss att synliggöra rösträttsaktivisterna!

I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Bidra till att bevara de sörmländska rösträttsaktivisternas namn! Tillsammans med Riksarkivet bjuder vi in till att transkribera kvinnornas namn som undertecknade namninsamlingen år 1913 och krävde rösträtt.

1921 fick kvinnorna i Sverige rösta för första gången. Denna historiska händelse möjliggjordes av en mångårig kamp som fördes i hela landet av många olika kvinnor, män och organisationer.

En av de ledande organisationerna var Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Med hjälp av lokalföreningar började LKPR år 1913 att samla in svenska kvinnors namn för att kräva rösträtt. Tack vare detta otroliga arbete kunde man ett år senare lämna över cirka 350 000 underskrifter till riksdagen – ungefär 18 procent av alla kvinnor under den tiden hade undertecknad namninsamlingen!

Dessa rösträttslistor, med kvinnornas namn, titel, yrke och adress, har Riksarkivet digitaliserat och tillgängliggjort 2021. Nu ska namnen transkriberas för att göra dem sökbara och tillgängliga för fler.

Och du kan vara med! Den 28 september har vi drop-in-transkribering i Sörmlands museums studierum där vi tillsammans skriver av namnen på kvinnorna som undertecknade namninsamlingen i Sörmland. På plats introducerar vi dig till verktyget och du kan titta på källmaterialet. Dessutom öppnar vi arkivet och du kan följa med våra arkivarier bakom kulisserna. Och du kanske upptäcker en släkting eller bekant namn på listorna?

Klockan 16 presenterar Karl-Magnus Johansson (Riksarkivet) medborgarforskningsprojektet runt rösträttslistorna. 

Klockan 17 och klockan 19 tar arkivarien Agneta Höglander dig med bakom kulisserna i arkivet och visar handlingar och föremål från och om rösträttsaktivisterna. Visningarna börjar i studierummet.

Här kan du redan nu titta på de digitaliserade rösträttslistorna på Riksarkivets webbsida.

Datum:

Onsdag 28 sep 2022

Plats:

Sörmlands museum, Studierummet & bibliotek

Tid:

15:00 - 20:00
28 sep