Invigning: Tänka med jorden 2023

Den 3 juni inviger vi årets nya konstverk av konstnärerna Åsa Elzén respektive Sara Ekholm Eriksson. Välkommen till en dag med ny konst, samtal och drop in-workshops!

Välkommen till Nynäs slott för invigning av flera nya konstverk, en guidad promenad genom naturreservatet för ett konst- och poesiprogram samt en öppen konstverkstad för hela familjen! Med utgångspunkt i material som sten, vatten, lera och koppar har konstnärerna närmat sig slottet och naturreservatets historia och dess potentiella framtid.

Om konstverken

Målarmusslans vänner: workshop och parad

Välkomna att delta när Målarmusslans vänner bjuder in till workshop, parad och nedläggning av ett nytt konstverk i vattnet intill Nynäs slott. Vi täljer bärbara musselskulpturer i täljsten och vandrar sedan tillsammans ner till vattnet, med våra amuletter runt halsen och musselfanan höjd mot skyn, för att placera en jättelik skulptural målarmussla i vattenbrynet.

Målarmusslans vänner är ett samarbete mellan barn och en äldre generation naturvetare i Gnesta, som tillsammans fördjupat sig i den rödlistade arten tjockskalig målarmussla och dess roll i det sörmländska vattenflödet. Tillsammans med konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören har de nu producerat ett nytt konstverk som under sommaren 2023 invigs på flera platser i Sörmland.

Plats: Start vid ingången till Naturportalen

Lämningar I – Vi satt vid Älvkvarnen längs vattnet och Lämningar II – Inkilade i sprängsten håller de muren samman av Sara Ekholm Eriksson

Konstnären Sara Ekholm Erikssons arbete aktualiserar frågor om djup tid genom att lyfta fram materialens metamorfa processer, ofta genom kombinationer av material som sten och glas. Hennes skulpturer bildar ett sorts geologiskt minne som påminner om människans förgänglighet. Under våren har hon samarbetat med elever i åk 8 från Hedebyskolan i Vagnhärad, vars arbeten i täljsten integrerats i en av slottsparkens stora murar av sprängsten från tidigt 1800-tal. Intill den grävda kanalen som leder upp mot orangeriet har konstnären installerat en sittskulptur hon tillverkat av ett kvarlämnat granitblock som hittats i omgivningarna, med inskriptioner och utsmyckningar som influerats av närliggande hällristningar, skålgropar och äldre sittmöbler ur slottets källare.

Plats: Vid stenmuren bakom slottet och kanalen

De tre barriärerna och strålande tid och Damn dämme av Åsa Elzén

Konstnären Åsa Elzen har de senaste åren återkommit till Nynäs naturreservat som en plats för konstnärligt utforskande av mänsklig övertro på gränser. I slottskällaren presenterar hon nu installationen De tre barriärerna och strålande tid som laborerar med koppar, lera, urberget och salt. Under invigningen bjuder hon även in till en "tidsvandring" och ett program intill Stäkdämmet, som konstruerades under 1950-talet för att hindra saltet i det bräckta vattnet i Östersjön att nå in till Trobbofjärden och så småningom kärnkraftverket och forskningsstationen vid Studsvik. Men liksom många andra mänskliga ingripanden får regleringen av vattnet konsekvenser för den biologiska mångfalden, och aktualiserar en (brist på) längre, gemensam tidshorisont.

Den 3 juni aktiveras dämmet som en plats för konstnärlig reflektion kring vattnets rörelser genom landskapet, djup tid och kärnavfallshantering.

Medverkande:

Åsa Elzén, konstnär
Axel Andersson, historiker och författare
Filip Lindberg, poet
Cornelia Stjernlöf och Morgana Hyvönen, musiker

Plats: I slottskällaren och Stäkdämmet

Program

Nynäs slott med utställningar, slottsvisningar, Gårdsbutik och restaurang har öppet klockan 11–16.

11.00–12.30 Workshop & parad med Målarmusslans vänner: tälj amuletter och följ målarmusslan till sin nya viloplats i Rundbosjön.

11.00–16.00 Ta i trä och hugg i sten: öppen verkstad i Finstallet med konst- och slöjdpedagoger från Sörmlands museum. Läs mer här.

14.00 Presentation av Sara Ekholm Eriksson –Lämningar I – Vi satt vid Älvkvarnen längs vattnet och Lämningar II – Inkilade i sprängsten håller de muren samman.

14.30 Presentation av Åsa Elzén: De tre barriärerna och strålande tid

15.00 Gemensam promenad "tidvandring" till Stäkdämmet (ca 30 min. Medtag dricksvatten!

15.30 Damn dämme av Åsa Elzén m fl – program vid Stäkdämmet

Om projektet Tänka med jorden

"Tänka med jorden" utgår från Nynäs slott, dess mer än 800-åriga historia, det omgivande landskapet och det 3822 hektar stora naturreservatet. Nya konstverk – vissa beständiga – andra mer tillfälliga, kommer att utvecklas av inbjudna konstnärer. Parken bjuder in till reflektioner kring människans roll som en del av naturen.

Ett projekt av Art Lab Gnesta i samarbete med Nynäs slott och Sörmlands museum, med stöd av Kulturrådet och Region Sörmland.

Datum:

Lördag 3 jun 2023

Plats:

Nynäs slott

Tid:

11:00 - 16:00
3 jun