Arkeologisk utgrävning

Stenålderns Julitabönder

Välkommen att lyssna till arkeolog Andreas Forsgren från Stiftelsen Kulturmiljövård.

Under sommaren 2022 genomförde arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård en arkeologisk undersökning av delar av en stenåldersboplats, utmed väg 56 norr om Äs i Katrineholms kommun. Fornlämningen som undersöktes utgörs av en alltså boplats från den yngre stenåldern och visade sig vara aktiv ungefär mellan 3900–3500 f.Kr. Utöver tusentals fynd i form av rester efter redskapstillverkning, yxor, keramik, malstenar och pilspetsar, påträffades också spåren efter två långhus och ett tiotal hyddor. De som bodde här utgjorde en grupp av de tidigaste bönderna i Mellansverige, när jägarstenåldern hade övergått till bondestenålder.

Föreläsning 4 maj 

Hur går en arkeologisk undersökning till? Hur var livet för stenåldersbönderna på denna ås i västra Sörmland? Vad kan arkeologerna säga om till exempel deras hus och kosthållning? Vi får också tillfälle att titta och känna på några av fynden som arkeologerna hittade vid utgrävningen.

Varmt välkomna. Inga förkunskaper krävs.

En flintasten

Ett så kallat spån i flinta. Flinta importerades från Sydskandinavien. Foto: Karolina Karlsson, Stiftelsen Kulturmiljövård.

Datum:

Lördag 4 maj 2024

Plats:

Studierummet plan 2, Sörmlands museum

Tid:

Klockan 13-14.

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

4 maj