en vägkorsning med bilar

Diskutera stadsplanering

Hur och var växer Nyköping? Vad har förändrats, och vad har inte förändrats? Vad innebär det att växa i en stad med mycket kulturmiljö?

Välkommen till Sörmlands museum och Studierummet, där du får träffa tjänstemän och politiker i Nyköpings kommun samt en byggnadsantikvarie vid Sörmlands museum som alla arbetar med stadsutveckling. 

Ta del av bilder och kartor från förr och nu, få information om byggläget och ställ frågor om Nyköping och tillväxten. Du får också höra om satsningar på gång- och cykeltrafik i vår växande stad.

Vi berättar också om museets roll i stadsplaneringen. Vad har vi yttrat oss om, och varför tycker vi som vi tycker?

Besök gärna utställningen Historiska ögonblick i rummet intill som handlar om Nyköpings utveckling från 1850 till idag.

Evenemanget är ett samarbete med Nyköpings kommun och deras Lördagsöppet, där allmänheten bjuds in för att diskutera stadens utveckling.

Plats

Sörmlands museum, Studierummet, plan 2.

Museet öppnar redan kl 10 och det pågår en rad aktiviteter hela dagen i samband med Turista hemma-dagarna.