sörmlandssalongen

Sörmlandssalongen 2020

Årets Sörmlandssalong arrangeras av Nyköpings konstförening i samarbete med Sörmlands museum. Salongen pågår mellan 7 november - 21 januari 2021.

Salongen avser alla konstnärliga tekniker. Juryn äger rätt att välja ut arbeten även i andra tekniker än de traditionella, till exempel video eller installationer. Verken får inte vara tidigare utställda på Sörmlandssalongen och får inte heller vara äldre än tre år. Alla utställda verk  skall vara till salu. 

Salongen som är den 56:e i ordningen och verken kommer att väljas ut av en jury bestående av författaren och konstvetaren Tom Sandqvist, styrelseledamot i konstföreningen, curator Joanna Nordin på Sörmlands Museum och Christina Olivecrona som representant för Konstnärernas Riksorganisation KRO.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 1 september 2020.

Inlämning

Antagna konstverk skall vid inlämnandet ha uppgifter om konstnärens namn och konstverkets titel, det vill säga samma uppgifter som angetts på anmälningsblanketten. Antagna verk skall lämnas in till Sörmlands Museum under museets öppettider under perioden 16 – 18 oktober. Emballaget lämnas inte kvar – återlämnade verk vid utställningens slut emballeras på museets försorg och återlämnas 1 – 3 februari 2021.

Museets adress är:
Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.

Samtliga inlämnade konstverk skall vara monterade och fullständigt
iordningsställda för hängning. Arrangören äger rätt att ändra monteringen i samråd med konstnären. Till utställningen antagna verk får inte av någon anledning tas bort från utställningen under utställningsperioden.

Katalog

Katalog kommer att tryckas. I denna upptas förutom bilder även utställarens namn, födelseår, konstverkets titel, teknik och pris. Dessa uppgifter måste anges på anmälningsblanketten.

Försäljning

Vid försäljning tar konstföreningen ut en provision på 20 % av
bruttoförsäljningspriset/katalogpriset. Konstnären erhåller 70 % medan museet tar ut en provision på 10 %. Kontouppgifter måste anges på anmälningsblanketten.

Fraktkostnader och försäkring under transport till och från
utställningslokalen betalas av konstnären. Konstverk som eventuellt skickas till arrangören skall insändas med fullt betald frakt.

Arrangören hanterar i samråd med Sörmlands Museum alla
personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Genom att lämna in anmälningsblanketten och bildmaterial ger konstnären arrangören rätt att publicera dessa uppgifter och bilder på hemsidan och i katalogen.

Mer information

Vidare upplysningar lämnas av arrangören och museet genom:

Ordförande Agneta Åhl
agnetaahl@telia.com, tel. 070 614 28 06.

Curator Joanna Nordin
joanna.nordin@regionsormland.se, tel. 072 142 69 37.

Datum:

Lördag 7 nov - torsdag 21 jan 2020/2021

Tid:

7 nov 10:00 - 21 jan 17:00
7 nov