Ungdomar pysslar vid ett stort bord

Slöjd för unga i Nyköping

Träffar på torsdagar för dig som tycker om att skapa med händerna. Kanske är du också intresserad av vara en med på en kommande utställning?

Verktyg och material finns på plats. Ingen föranmälan. Fritt inträde.

Torsdagar kl 16 –18.30. Start 19 september.

Vill du vara med i en utställning på Sörmlands museum?

Du som deltar i slöjdträffarna har möjlighet att visa upp det du skapat i en gemensam utställning med andra unga, på Sörmlands museum under julen!
För mer inspiration och information, följ oss på instagram: @slojdisormland

Datum:

Torsdag 24 oktober 2019

Plats:

Sörmlands museum, Nyköping

Tid:

16 - 18.30

24 oktober