Porträtt av Eva Bonde

Prisceremoni Stora historiepriset 2021

Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2021 till Eva Bonde, chefredaktör på Historiskan, Sveriges första kvinnohistoriska tidning. Boka din plats för att närvara vid prisceremonin den 29 september.

Eva Bonde har en kandidatexamen i historia från University College Dublin och utbildade sig till journalist vid Lunds universitet 2005–2007. Hon är grundare av förlaget Systerskapet AB som också ger ut Historiskan. Eva Bonde har varit verksam som redaktör och journalist inom historiska tidningar sedan 2009. Innan hennes nuvarande roll på Historiskan var hon redaktör för tidningen Allt om Historia (LRF Media).

Prisutdelning på Sörmlands museum 

Priset delas ut på Sörmlands museum i Nyköping den 29 september kl. 18. Därefter följer ett samtal mellan Eva Bonde och Tobias Svanelid, redaktör för Vetenskapsradion, Sveriges radio, P1. Hela ceremonin kommer att webbsändas.

Efter ceremonin serveras dryck och tilltugg. Besökare har möjlighet att köpa tidskriften Historiskan och ställa fler frågor till Eva Bonde.

Boka plats

Vi erbjuder ett begränsat antal platser. Platserna är gratis men måste förbokas. Boka via epost till Karin Andersson

Se prisceremonin digitalt

Genom att klicka på denna länk kan du följa prisceremonin live. 

Livesändning Stora historiepriset 2021

Juryns motivering

Genom den sedan 2015 utgivna tidskriften Historiskan har journalisten och redaktören Eva Bonde synliggjort såväl enskilda kvinnoöden som kvinnors betydelse för olika samhällsfrågor i det förflutna. Genom att rikta strålkastaren mot kvinnors historia har Bonde förmedlat en betydelsefull motvikt till den rådande populärhistoriska historieskrivningen. Tidskriftens artiklar är vederhäftiga och väl dokumenterade i relevanta källor, inte sällan skrivna av fackhistoriker men bearbetade av en skicklig och kunnig redaktör.

Mot bakgrund av att historieskrivningen av tradition fokuserar på män, mäns föreställningar och mäns handlingar är det angeläget att framhålla förflutenhetens kvinnor, deras livsgärningar, tänkesätt och samhällsroller. Här är frågorna vi ställer och det sätt på vilket vi söker och formulerar svaren avgörande. Det ansvaret vilar på både forskande historiker och dem som förmedlar resultaten vidare till en bredare allmänhet. Genom en växande flora av populärhistoriska tidskrifter framstår med tydlighet det stora intresset för historia bland personer utanför universiteten. Desto viktigare då att tidskrifterna representerar historiens mångfald. Genom Eva Bondes Historiskan ges dåtidens kvinnor en röst. Tidskriften utgör på så sätt ett väsentligt korrektiv till tidigare utgivning.

Genom sin folkbildande insats lyckas Eva Bonde att till en vidare krets föra ut historiska kunskaper som annars hade riskerat att glömmas bort. Hennes engagemang för och förmedling av kvinnors historia bekräftar devisen 'historien är nu' och lockar till läsning och samtal kring en historia som inspirerar till nya frågor om det förflutna liksom nya vägar för att söka svar – aspekter som framtidens historieforskning inte kan negligera.

 

Datum:

Onsdag 29 sep 2021

Plats:

Sörmlands museums hemsida, eller där poddar finns.

Tid:

Kl 18-21

29 sep