Ett par händer håller i en handhyvel

I dialog med materialen: Trä

Sörmlands museums seminarieserie "I dialog med materialen" lägger fokus på handlingsburen kunskap och materiella spår. I andra delen utgår vi från materialet Trä.

Vad kan vi lära av föremål och byggnader? Hur kan museer och utövare inom hantverk, slöjd, kulturmiljövård och konst samverka för att fördjupa kunskapen om materiellt och immateriellt kulturarv? Samtal, kunskapsutbyte och aktuell forskning står i centrum när vi undersöker betydelsen av handlingsburen kunskap för att kunna tolka historien – och forma framtiden!  

Hur kan museer, slöjd, bygghantverk, konst och kulturmiljövård samverka för att fördjupa kunskapen inom respektive område? Vad kan äldre föremål och byggnader berätta för dagens aktiva hantverkare, slöjdare och konstnärer? Hur kan materiellt och immateriellt kulturarv gå i dialog med handlingsburen kunskap i vår samtid?

Sörmlands museum vill genom en serie seminarier skapa ett forum för samtal och kunskapsutbyte. Våra föreläsare närmar sig frågorna från olika håll och professioner – med utgångspunkt i praktiskt arbete och erfarenhet, från det akademiska fältet eller i gränslandet däremellan. Vi belyser det aktuella forskningsläget och blickar framåt, och i ett annorlunda panelsamtal låter vi föremål och material ta fysisk plats i diskussionen.

Föreläsare

Helena Åberg: Tidigare hemslöjdskonsulent trä/metall vid Sörmlands museum som arbetat länge med frågor kring immateriellt kulturarv och hantverksmetodik. 

Föreläser i dag under rubriken "Klyva, skava, rista och svepa – att utvinna hantverkskunskap ur föremål och arkivmaterial".

Johan Knutsson: Professor i möbelkultur vid Malmstens Linköpings universitet och Nordiska museet. Var under många år ansvarig för Nordiska museets samlingar av folkkonst och har publicerat en rad böcker och artiklar i ämnet.

Föreläser i dag under rubriken "I museimagasinens gömmor – om hantverkarens val och vår tids lärande om hållbar utveckling utifrån museernas föremålssamlingar".

Kjell Taawo: Enhetschef Kulturmiljö, slöjd, bild och form på Sörmlands museum. Har under flera år arbetat med projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift.

Daniel Eriksson: Timmerman som under många år arbetat med djupundersökningar av medeltida taklag i kyrkor.

Taawo och Eriksson föreläser i dag under rubriken "Medeltida taklag i Strängnäs stift – att inventera och dokumentera medeltidens timmermanskonst / Tornsparrarna i Hardemo – rekonstruktion av medeltida hantverkskunskap utifrån verktygsspår".

Beth Moen: Snickarmästare, slöjdare och huvudlärare vid träutbildningen på Sätergläntan. Har som gästhantverkare på Hantverkslaboratoriet studerat laggkärlstillverkning.

Föreläser i dag under rubriken "Laggning. En praktisk studie förindustriell laggteknik".

Ulrik Hjort Lassen: ­Timmerman och hantverksforskare med stolpverkskonstruktioner som specialitet. Blev år 2014 doktor i ämnet hantverksforskning och driver idag eget företag.

Föreläser i dag under rubriken "Bygga i stolpverk – att förmedla hantverksmässig kunskap inom ett praktiskt yrke".

Friedrike Roedenbeck: Kanslichef vid Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Föreläser i dag under rubriken "Hemslöjdskonsulenter och utvecklare – hur ser framtiden ut?".

Kostnad 

Ordinarie: 900 kronor
Student: 450 kronor

Lunch och fika ingår i biljettpriset.

Anmälan

Datum:

Torsdag 3 feb 2022

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

09:30 - 16:00
3 feb