Kurs i att lägga traditionellt torvtak

Traditionella torvtak med underlag av björknäver är mycket effektiva, miljövänliga och långlivade tak som idag är mycket sällsynta. Under kursen fokuserar vi på de avslutande delarna i arbetet, men går igenom alla moment som krävs för att lyckas.

Datum: 5-6 september
Tid: 9.00-17.00
Plats: Kaplansstugan,Glindran, Björkvik
Kursledare: Alexander Nordin och Emanuel Jacobsson, timmermän och Anton Blomgren, byggnadsantikvarie.

Traditionella torvtak med underlag av björknäver är mycket effektiva, miljövänliga och långlivade tak som idag är mycket sällsynta. Under kursen fokuserar vi på de avslutande delarna i arbetet, men går igenom alla moment som krävs för att lyckas.

Lär dig lägga ett traditionellt torvtak med underlag av näver! Fram till 1700-talet var torvtak den allra vanligaste taktäckningen i Sverige, på bostadshus såväl som uthus. Ännu under 1800-talets mitt var torvtak allmänt förekommande på landsbygden. Idag är denna geniala och enkla konstruktion nästan helt bortglömd.

Ett torvtak är mycket långlivat och kan hålla i upp till femtio år, om inte mer. De levande växterna tar upp koldioxid ur atmosfären och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Till skillnad från moderna "gröna" takkonstruktioner kräver torvtaket inga konstgjorda tätskikt vars tillverkning bidrar till utsläpp av växthusgaser - endast näver och ängstorv behövs.

Under kursen arbetar vi praktiskt på ett äldre timmerhus och lär oss spika näver, montera takkrokar och mullåsar och att lägga ut torven. Utöver de praktiska momenten går vi igenom alla nödvändiga moment som krävs för att projektet ska lyckas. Vi går igenom planering och förberedelser, vilken kvalitet som är lämplig på torven och hur en mullås och takkrok bör tillverkas.

Målet med kursen är att du efteråt ska ha grundkunskaper om vad som krävs för att antingen renovera ett äldre torvtak eller lägga ett helt nytt från grunden.

Om kursledarna

Kursledare Alexander Nordin är en erfaren och välanlitad timmerman med flera prestigefulla uppdrag på sitt CV. Han driver företaget Nordins byggnadsvård som hösten 2019 medverkade i SVT:s tv-serie Rätta virket. Emanuel Jacobsson är utbildad arkeolog och timmerman och är särskilt inriktad på restaurering och att nybygga historiska hus.

Kostnad

Ordinarie: 1900 kr
Medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen: 1 800 kr

Anmälan

Du anmäler dig genom att köpa en biljett till kursen i vår webbutik senast den 10 augusti.

 

Datum:

Lördag 5 sep - Söndag 6 sep 2020

Tid:

5 sep 09:00 - 6 sep 17:00
5 sep