collage av kursbilder

Kurser 2019

Vi erbjuder kurser både för dig som är nybörjare och för dig som vill fördjupa de kunskaper du redan har. Alla kurser innehåller rikliga möjligheter att prova olika tekniker samtidigt som du lär dig teori.

 

Kursfakta

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in vid för få anmälda. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras halva kursavgiften. Om din plats kan fyllas av en reserv debiteras ingen avgift. Avgift debiteras inte vid sjukdom som kan styrkas med ett läkarintyg

Kallelse

Kallelse kommer ca två veckor före kursstart, med detaljerad information om kursen. Du betalar kursavgiften till pg när du får kallelsen. Moms ingår med 25 % i alla priser.

Materialkostad och rabatter

Materialkostnad tillkommer för vissa kurser.

Är du medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen eller Hemslöjdsföreningen Sörmland har du rabatt på vissa kurser. Detsamma gäller om du är under 25 år.

Frågor

Slöjdkurser, textil: Karin Edlund
Slöjdkurser, trä och metall: Helena Åberg
Byggnadsvårdskurser: Kjell Taawo
Se kontaktrutor.

Skriv till kurser.sormlands.museum@regionsormland.se

Kursutbudet uppdateras löpande.

 • Flera personer står kring glödande kol och smider
  2019-05-11 - 2019-05-12

  Grundkurs i järnsmide

  Vi lär oss grundläggande tekniker i järnsmide.

 • En man står och målar på en fönsterkarm
  2019-05-11 - 2019-05-12

  Kurs i fönsterrenovering

  Vi går igenom grunderna i fönsterrenovering samt trälagningar.

 • Tre personer slipar eggverktyg
  2019-06-17

  Kurs i att slipa verktyg

  Lär dig slipa dina knivar, yxor, hyvelstål, stämjärn mm på frihand och med jiggar.

 • Man hyvlar en bräda
  2019-06-18 - 2019-06-19

  Kurs i att slöjda och snickra för torpet

  Slöjda och snickra praktiska bruksföremål, i färskt eller torrt trä, som du behöver till torpet eller hemmet.

 • närbild på händer flätar en korg
  2019-06-24 - 2019-06-28

  Kurs i fläta granrotskorgar

  Samla rötter och bereda dem. Titta på gamla korgar i museets magasin. Tekniken att fläta en korg av granrötter.

 • närbild på händer som väver band
  2019-06-24 - 2019-06-28

  Kurs i brickvävning

  Grundkurs i brickvävning. Du lär dig om teknikens historia och tekniska möjligheter och vilka garner som är lämpliga. Kursen genomförs i samarbete med Sörmlands museum.

 • En person sitter med ett flertal färgburkar och målar
  2019-06-24

  Kurs i traditionellt måleri - hållbart och miljösmart

  Under en dag lär vi oss mer om olika bindemedel och pigment, provstryker och provar olika måleritekniker.

 • Ett tiiotal personer står framför en husfasad och arbetar med puts
  2019-06-25 - 2019-06-26

  Kurs i att mura och putsa

  Lär dig mer om olika sorters murbruk och puts, som luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, kalkcementbruk, lerbruk, slätputs, spritputs, listdragning mm.

 • Flera personer står intill ett hus med timmer
  2019-06-27 - 2019-06-28

  Kurs i timmerlagning

  Lär dig mer om gamla timmerhus och hur de kan repareras.

 • Etvå personer lägger en stengrund under ett hus
  2019-07-01 - 2019-07-02

  Kurs i att lägga stengrund

  Välkomna på en ny kurs för i år! Under 2 dagar arbetar vi med att lägga en husgrund av natursten.

 • Två händer gräver i en kärra med lera
  2019-07-03 - 2019-07-04

  Kurs i lerklining

  Under två dagar lerklinar vi väggar och går igenom metodik vid utförande av lergolv.

 • Två händer gräver i en kärra med lera
  2019-08-29 - 2019-08-30

  Kurs i lerklining

  Under två dagar lerklinar vi väggar och går igenom metodik vid utförande av lergolv.

 • Närbild på kakelugn med dekorationsmålning
  2019-09-21 - 2019-09-22

  Kurs i papp, tapeter och dekorationsmåleri

  Vi pratar om invändigt dekorationsmåleri, äldre tapeter och provar olika måleritekniker.

 • Närbild på händer som nålar i ett tyg
  2019-09-27 - 2019-09-29

  Kurs i möbeltapetsering

  Lär dig grunderna i möbeltapetsering eller fördjupa de kunskaper du redan har.