Svepaskar, verktyg och spån på en arbetsbänk

Kurs: Klyva spån och böja svep

Vi tillverkar askar och brickor i svepteknik. Du lär dig att klyva ut tunna ämnen i furu och sälg som sedan bearbetas till rätt tjocklek, ångbasas och böjs. De sys de ihop med rötter och får en botten och eventuellt ett lock.

Kursen är fullbokad! Önskar du stå på reservplats maila niklas.eriksson@regionsormland.se

Svepteknik är en gammal teknik för att tillverka burkar, askar och kärl för förvaring och transport. De tidigast kända svepkärlen är redan från bronsåldern och i Sverige finns det spår av svepkärl från vikingatiden. Svepteknik innebär att ett långt träspån ångbasas eller blötläggs och böjs till en rund eller oval form, antingen med hjälp av en mall eller på fri hand. Svepet sys sedan ihop med rötter. Därefter sammanfogas det med träbotten och ofta även med lock.

Under kursen får du tillverka brickor eller askar i svepteknik. Vid första kurstillfället får du klyva fram spån med handverktyg och bearbeta det till rätt dimension. Därefter ångbasas spånet och sveps. Vid det andra kurstillfället sammanfogar du ditt svep det med björk- eller granrötter. Du tillverkar en botten som passas in och fästs med träpligg och gör eventuellt också ett lock eller handtag till en bricka.

Du får en god inblick hur trä fungerar genom att klyva virke. Du får även kännedom om olika skärande handverktyg exempelvis skave och bandkniv samt kunskap om basning, böjning och rotsöm. Dessutom får du kunskap om hur tekniken och föremålen använts historiskt.

Målet är att du efter kursen får med dig en bricka eller ask i svepteknik och har kännedom om hur du ska gå vidare för att tillverka egna svepkärl.

Lästips

Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik Masteruppsats av Helena Åberg https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19100/1/gupea_2077_19100_1.pdf
Tre träslöjder Tidskriften Västerbotten 3/72

Att ta med

Ta gärna med egen slöjdkniv, bandkniv, skave och putshyvel. Alla verktyg och allt material finns även på kursen. Vi kommer delvis att vara ute under kursen. Ta därför med ändamålsenliga arbetskläder och arbetshandskar.

En materialkostnad tillkommer med ca 250 kr och betalas på plats.

Kursledare

Kursledare är Helena Åberg som har arbetat som länshemslöjdskonsulent i Sörmland i drygt trettio år. Från och med april 2021 driver hon det egna företaget Slöjd i trä. Helena har god erfarenhet i att klyva fram och tillverka svep bland annat genom en undersökning som ledde till masteruppsatsen Att utforska historisk slöjdkunskap genom klyvning och svepteknik.
Instagram @slojditra

Kostnad

Ordinarie: 3 400 SEK
Medlem i Hemslöjdsföreningen Sörmland: 3 200 SEK
Ungdom, 16-25 år: 1 700 SEK

Anmälan

Sista dag för anmälan och biljettköp: 5 februari 2024

Alla museets slöjdkurser arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.

Datum:

Lördag 2 mar - Söndag 3 mar 2024

Plats:

Träverkstan, Sörmlands museum, Nyköping

2-3 mars och 16-17 mars
Lördag och söndag 9.30-16.30

2 mar