Kvinna sitter på knä och lagar ett timmerhus

Kurs i timmerlagning

Vi går igenom skadeinventering och reparationsmetodik. Hur kan man lyfta ett hus och byta en rötskadad syllstock. Hur görs en halvsulning? Att välja virke och vårda verktyg.

Vi går igenom skadeinventering och reparationsmetodik av ett timmerhus. Kursen har ett teoretiskt pass, men i huvudsak gör vi praktiska arbetsmoment. Vi kommer göra mindre lagningar på ett timmerhus. Vi pratar om hur man kan lyfta ett hus och byta en rötskadad syllstock. Vi går igenom olika skador på timmerhus och hur du ska tänka vid renoveringen. Hur görs en halvsulning? Vi tar även upp virkesval och verktygsvård.

Inga förkunskaper krävs.

Att ta med

Arbetskläder, -handskar och –skor, hörselskydd, matsäck och fika.

Kostnad

Ordinarie: 1 900 kr.
Medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 1 800 kr.

Information om kursledaren
Kursledare är Markus Lannergård, snickare och timmerman och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie.

Anmälan

Du anmäler dig genom att köpa en biljett till kursen i vår webbutik.