Flera personer står intill ett hus med timmer

Kurs i timmerlagning

Lär dig mer om gamla timmerhus och hur de kan repareras.

Vi går igenom skadeinventering, underhållsplanering och reparationsmetodik. Hur lyfter man ett hus och byter en rötskadad syllstock? Hur görs en halvsulning? Vi tar även upp virkesval och verktygsvård.

Lärare: Björn Björkqvist, snickare och timmerman och Eva Wockatz, byggnadsantikvarie.

Föranmälan och kostnad

Kostnad 1800 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1600 kr. Ungdom 900 kr.

Anmälan: senast 14 juni

 Anmäl dig här