Kurs i att restaurera och underhålla möbler

Möbler kan behöva lagas eller göras om för att kunna få ett längre liv. På denna kurs får du lära dig hur.

En möbel kan behöva fräschas upp, få ny ytbehandling, stabiliseras, rengöras på djupet eller göras om, för att fortsätta ha en plats hemma. På den här kursen får du lära dig hur du kan tänka, i vilken ordning de olika momenten genomförs, vilka material ( t ex rengöringsmedel, limmer, ytbehandlingar) och vilka verktyg som är lämpliga vid de olika momenten.

Att ta med

Ta gärna med en mindre egen möbel att jobba med. Det behövs inga förkunskaper Material och handverktyg finns på plats. Vill du använda egna verktyg, eller få dina egna verktyg granskade, går det bra. Har du inga möbler som behöver kärlek, eller vill öva på andra möbler, finns det möbler på ReTuna att jobba med.

Kostnad

Ordinarie: 1 800 kr
Medlemmar i Hemslöjdsföreningen Sörmland: 1 600 kr
Ungdom 16-25 år: 1 000 kr

Om kursledaren

Kursledare är Marie Carlsson, möbelsnickare/dekupör och Magdalena Marano, möbelkonservator/möbelrestaurerare, båda med examen från (Carl Malmsten) Malmstens Linköpings universitet. Tillsammans driver de företaget MADAM snickeri & restaurering, som är beläget i Sankt Anna i närheten av Söderköping. De både restaurerar och bygger nytt. De är också vana kursledare.

Anmälan

Du anmäler dig genom att köpa en biljett till kursen i vår webbutik senast den 7 september.

 

Alla museets slöjdkurser arrangeras i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland och Hemslöjdens kurser.