Två händer gräver i en kärra med lera

Kurs i lerklining

Under två dagar lerklinar vi väggar och går igenom metodik vid utförande av lergolv.

Vi lerklinar väggar och påbörjar ett lergolv. Lerklining är en
traditionell metod att med lerbruk putsa innerväggar för att
vindtäta och få en slät yta inför målning och tapetsering.

Lergolv användes i stor utsträckning i förhistoriskt byggande och är nu tillbaka i ekologiskt byggande. Lerbruk är värmelagrande och
mycket bra att kombinera med golv- och väggvärme.

Vi blandar olika typer av lerbruk, går igenom lerputsade ytors betydelse för inomhusklimatet och putsar med olika tekniker.

Lärare: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Anmälan och kostnad

Kostnad 1800 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1600 kr. Ungdom 900 kr.

Anmälan: senast 17 juni.

Denna kurs är redan full. Datum för ny kurs kommer inom kort!