Två händer gräver i en kärra med lera

Kurs i lerklining

Under två dagar lerklinar vi väggar och går igenom metodik vid utförande av lergolv.

Under två dagar lerklinar vi väggar och murar med tegel och lerbruk. Lerklining är en traditionell metod att med lerbruk putsa innerväggar för att vindtäta och få en slät yta inför målning och tapetsering.

Idag upplever lera som byggmaterial en renässans på grund av stora hälso- och miljömässiga fördelar. Materialet är billigt, mycket bra på fukthantering och värmelagrande.

Vi kommer att blanda olika typer av lerbruk, gå igenom lerputsade ytors betydelse för inomhusklimatet och putsa med olika tekniker.

Lärare: Johannes Riesterer, lerbyggare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Anmälan och kostnad

Kostnad 1800 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1600 kr. Ungdom 900 kr.

Anmälan: senast  15 augusti.

Kursen är fullbokad.

Datum:

Torsdag 29 augusti - Fredag 30 augusti 2019

Plats:

Callanderska gården, Mariefred

Tid:

9-17

29 augusti