tre personer lägger tak

Kurs i renovering av tegeltak

Har du ett tegeltak som behöver renoveras eller läggas om? Eller vill du bara lära dig mer om tegeltak? Detta är helgkursen för dig!

Det här är en kurs om vad du bör tänka på när du ska lägga om ett äldre tegeltak. Planering, ställningsbygge, nedtagning och sortering av tegelpannor. Under kursen arbetar vi praktiskt med att lägga om ett litet tak.

Vi lär oss om tegeltakens historia och hur tegelpannor sett ut och tillverkats under olika tider. Vi pratar om hur man ser skillnad på handslaget tegel och maskintillverkat tegel. Du får också lära dig att bedöma tegelpannornas skick och om de har skador som gör att de inte längre bör användas.

Vad är antikvariskt viktigt att bevara och varför? Hur reparerar och underhåller jag på bästa sätt ett gammalt tegeltak? Vilka skador är viktiga att åtgärda och hur gör man det? Hur illa är det med mossa på taket? Behöver man verkligen behandla taket med kemikalier för att slippa alger och mossa?

På kursen får du lära dig grunderna i hur ett tak är uppbyggt och vad du bör tänka på vid renovering. Reparation av underlagstaket, olika tätskikt, läktavstånd och återläggning av tegelpannor. Vi diskuterar också planering, ställningsbygge, nedtagning och sortering av tegelpannor.

Är det kanske inte lämpligt att göra arbetet själv? På den här kursen får du också veta hur du kan ta in offerter och vad du bör tänka på för att undvika att det går fel.

Kursen är i huvudsak teoretisk men en del praktiskt arbete ingår, eftersom vi lägger om ett takfall på ett litet tegeltak.

Inga förkunskaper krävs.

Att ta med

Visst undervisningsmaterial kommer att ingå men ta med välvässade pennor och stora anteckningsblocket då dagen blir fullmatad med kunskap! Medtag också varma oömma kläder och handskar.

Kostnad

Ordinarie: 1 900 kr
Medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen: 1 800 kr

Information om kursledaren

Jon Åhlund är trähantverkare och båtbyggare, utbildad vid DaCapo Hantverksskola i Mariestad och Stensunds folkhögskola. Jon är verksam i det egna företaget Åhlund Byggnadsvård AB och är också en uppskattad kursledare och föreläsare.

Anmälan

Kursen är tyvärr fullbokad. För att boka reservplats kontakta Anton Blomgren via epost.