Etvå personer lägger en stengrund under ett hus

Kurs i att lägga stengrund

Välkomna på en ny kurs för i år! Under 2 dagar arbetar vi med att lägga en husgrund av natursten. I detta fall en ladugård.

Vi lär oss hur man planerar och lägger upp arbetet. Vi pratar också om andra traditionella grundläggningstekniker och stenmurar, skador som kan uppstå, samt hur du kan gå tillväga vid renovering.

Lärare: Rolf Wallin, stensättare och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie.

Kostnad och föranmälan

Kostnad 1800 kr. För medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 1600 kr. Ungdom 900 kr.

Anmälan senast 17 juni

Anmäl dig här