närbild på händer flätar en korg

Kurs i att fläta granrotskorgar

Lär dig fläta en traditionell granrotskorg. I maj hämtar vi granrötter i skogen som vi sedan skalar och delar. I juni tillverkar vi en stomme av grangrenar som rötterna flätas in i till en färdig korg. Vi studerar äldre korgar i museets magasin.

Datum: 2 maj samt 22 juni -26 juni
Tid: 09.00-16.00
Kursledare: Erna-Lill Lindén
Plats: Träverkstan på Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping.
Obs! Första kurstillfället 2 maj sker i skogen utanför Nyköping. Mer info ges i kallelsen som kommer 2 veckor innan kursstart.

I kursen ingår insamling av rötter och grangrenar samt beredning av dem. Arbete med kniv och formning av grangrenar. Tillverkning av korgar, formkunskap, materialkunskap och redskapskunskap. Teori kring korgars form, funktion, utbredning och historia. Vi studerar äldre korgar i Sörmlands museums magasin.

Vid första tillfället den 2 maj ses vi i skogen för att samla rötter. Då behöver du ta med egen matsäck för en dag, oömma kläder efter väder, potatiskrafsa, morakniv, sekatör, knäskydd, arbetshandskar. Du behöver planera in tid i anslutning till att du hämtar rötter för att skala och bereda dem. Du får detaljerad information i god tid för kursstarten. Kursveckan i juni är förlagd till Sörmlands museum på Tolagsgatan 8 i Nyköping.

Du behöver kunna röra dig i skog och mark, så att du kan dra rötter.

Insamlingsarbetet kan upplevas som tungt och obekvämt. Om du har täljt och hanterat kniv innan är det bra, men det är inget krav.

Kostnad

1500 kr inklusive fika och material

Om kursledaren

Erna-Lill Lindén har 40 års arbete av korgflätning med granrötter och grangrenar. Hon har hållit många kurser och deltagit i flera utställningar, bland annat i utställningen Vad händer om ingen längre kan som visades på Sörmlands museum 2018-2019.

Anmälan

Kursen sker i samarbete med Eskilstuna Folkhögskola. 
Anmäl dig på deras webbplats senast den 4 april.

 

Datum:

Måndag 22 jun - Fredag 26 jun 2020

Plats:

Skogen utanför Nyköping (2 maj) samt Sörmlands museum, Tolagsgatan, Nyköping (22-26 juni)

Tid:

09.00-16.00

Obs! Kursen startar med insamling av material lördag den 2 maj.

22 jun