arkitektritade skisser på väggar

Visning av Weissenberg

Alfred Weissenberg var verksam som arkitekt och konstnär och bodde en stor del av sitt liv i Nyköping. I en utställning presenterar Sörmlands museum hans livslånga arbete som arkitekt och konstnär i sin helhet. Onsdag 30 november blir det exklusiv visning av utställningen.

Utställningen, som öppnade den 19 november, visar Alfred Weissenbergs arkitektoniska och konstnärliga förmåga. Den visar en arkitekts hantverksbetonade och materialmässiga kunskap under början till mitten av 1900-talet och hur arkitekturen påverkades av samhällsutvecklingen och rådande trender.

På Kulturkvällen den 30 november klockan 17.30 visas utställningen av guide.

Cirka 30 minuter.

Visningen är gratis. Förboka plats digitalt fram till 30 minuter före visningens start. 

 

Läs mer om utställningen här