knutna händer möts i en mitt

Samtal: Fredliga och inkluderande samhällen

Nyköpings FN-förening bjuder in till samtal och korta inspirationsföreläsningar om lokala engagemang för ett mer fredligt och inkluderande samhälle.

För FN-föreningen är Agenda 2030 hetare än någonsin och under denna kulturkväll vill de rikta strålkastaren lite extra på det globala hållbarhetsmålet nummer 16: "Fredliga och inkluderande samhällen".

Syftet är att sprida berättelser om ett flertal fantastiska människor som vill göra skillnad och öppna upp vårt samhälle, framförallt för alla barn och unga som står utan skyddsnät och behöver ett vänligt och varmt mottagande.

Nyköpings FN-förening och Nyköpings församling Svenska kyrkan deltar även på museets Crafterwork och visar hur man viker fredsduvor.

Fri entré, ingen föranmälan krävs.

Program

17.00 Välkomsttal och presentation av Nyköpings FN-förening samt kort information om de globala målen med
särskilt fokus på mål 16 "Fredliga och inkluderande samhällen" på lokal nivå, som är temat för kvällen.

17.15 Malin Westin, skolansvarig och vice ordförande i FN-föreningen berättar om värdeskapande undervisning i skolan; hur vi kan skapa bättre förutsättningar för elever att engagera sig och delta i meningsfulla sammanhang även utanför skolan. Vikten av att arbeta främjande och förebyggande i tid!

17.40 Tid för samtal och reflektion (talpaus, tid för mingel)

18.00 Ung Krafts ungdomar berättar om föreningen som helhet med särskilt fokus på MaktCafé som startade under pandemin. MaktCafé är ett samarbete mellan Ung Kraft, Tjejjouren Mira och Ung Arena och erbjuder diskussionsgrupper för tjejer, ickebinära samt killar. Några ungdomar kommer även kort lyfta vad föreningen betyder för dem som individer.

18.30 M.S. Ungdomsförening i Nyköping med ungdomar berättar om föreningens lokala aktiviteter i kommunen, med särskilt fokus på området Brandkärr och varför föreningen bildades just där. Varför är det så viktigt med många förebilder och trygga vuxna som rör sig bland unga i Nyköping?

19.00 Karin Eckerdal från Svenska Kyrkan i Nyköping berättar om Unga i Centrum, nattkyrka, nattvandring och även kort om Svenska Kyrkan Act och hur man kan förbereda sig inför en samhällskris.

19.20 Tid för samtal och reflektion (talpaus, tid för mingel)

19.30 Jenny Kantelius från Rädda Barnen i Sörmland berättar om humanitärt arbete, flyktingmottagandet vid Skavsta flygplats i samband med kriget i Ukraina och hur man som medmänniska kan ställa upp för att stötta familjer
i Sverige.

19.50 Tid för samtal och reflektion (talpaus, tid för mingel)

20.00 Museet stänger