porträtt kvinna och bild på bok

Tove Jansson och muminverkets metamorfoser

Lyssna till Agneta Rehal Johansson, doktor i litteraturvetenskap, berätta om sin forskning kring Mumindalen och dess invånare.

Med böckerna om muminvärlden skapade Tove Jansson ett nytt litterärt universum och raderade ut gränserna för den traditionella barnlitteraturen. Muminböckerna med sin nonsenshumor, sina parodier, mörka undertoner och filosofiska anslag var banbrytande när de kom och läses över generationsgränserna än idag. Hur växte de fram?

I centrum står muminfamiljen och deras liv och leverne i mumindalen. Hur förändras bilden av muminfamiljen genom böckerna? Och vad hände med verket när Tove Janson omarbetade vissa böcker? Detta är frågor som Agneta Rehal Johansson kommer att ta upp.

Agneta Rehal Johansson

Agneta Rehal Johansson är filosofie doktor i litteraturvetenskap. Hon var tidigare lektor i ämnet på Södertörns högskola och vid Göteborgs universitet.

Hon disputerade 2006 på avhandlingen Den lömska barnboksförfattaren. Tove Jansson och muminverkets metamorfoser vid Göteborgs universitet. Hon har också skrivit två artiklar om rock som muntlig diktning i det senmoderna samhället och också forskat om romanen som kunskapsform.

Datum:

Onsdag 25 okt 2023

Plats:

Sörmlands museums restaurang

Tid:

Klockan 18 - 19

Fri entré, ingen förbokning krävs.

25 okt