vit text grön bakgrund

Konstdygnet 1-2 oktober

Tillsammans med forskare, filosofer och andra kulturaktörer gör vi en gemensam ansats att under hösten få mötas och reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur kommer vi se tillbaka på tiden i påtvingad träda? Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Konstdygnet Värld i Träda tar avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord som visas på Sörmlands museum. Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från produktion för att motverka utarmning av jorden.

När Elisabeth Tamm, som drev Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad i Sörmland under det tidiga 1900-talet, beställde en matta till biblioteket på gården ville hon att den skulle avbilda en åker i träda. Tamm såg trädan som ett praktiskt verktyg i jordbruket, men också som en politisk och psykologisk metafor för en tid som inrymmer möjlighet till eftertanke och återhämtning.

Den historiska mattan går att se i den kommande utställningen på Sörmlands museum. Då den blivit för skör att beträda har konstnären även skapat en ny version av mattan att samlas på och tänka utifrån. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar dagens fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

Fyra residenskonstnärer

Konstdygnet lyfter utställningens tematik och det rådande undantagstillstånd som coronaviruset har skapat. Fyra konstnärer är utvalda att undersöka tiden i ofrivillig isolering. Hur påverkas skapandeprocessen när vi omfamnar ovissheten? Vilka känslor, tankar och idéer väcks till liv? Går det att kraftsamla och agera mitt i en paus? Det konstnärliga arbetet presenteras under Konstdygnet. Konstnärerna är:

Amanda Selinder – Uppsala län
Adam Ytterberg – Södermanlands län
Rabeaa Ibrahim – Västmanlands län
Karolina Oxelväg – Örebro län

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet.

Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

 

Datum:

Torsdag 1 okt - Fredag 2 okt 2020

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

1 okt 13:00 - 2 okt 13:00
1 okt