vit text grön bakgrund

Konstdygnet ”Värld i Träda” 1-2 oktober

Konstdygnet utgår ifrån coronapandemin och dess konsekvenser för människan, jorden och kulturen. Tillsammans med konstnärer, forskare och filosofer gör vi en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Hur påverkas konstens ekosystem på längre sikt? Vad träder fram i ljuset efter krisen?

Årets konferens skulle ha arrangerats på Sörmlands museum. Under rådande pandemi kommer den istället att hållas digitalt med hjälp av Zoom och andra digitala plattformar.

Konstdygnet tar avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord på Sörmlands museum. I ett växande och genreöverskridande projekt, där gränserna mellan historiskt material och nya verk ofta är flytande, utforskar hon Fogelstadgruppens praktik kring ekologi och resiliens. Åkern, avskriften och leran utgör fysiska och metaforiska arkiv genom vilka Elzén låter konstnärers och konstnärliga processers delaktighet i historieskrivningen träda fram.

Att lägga en åker i träda innebär att under en period låta den vila från mänsklig produktion, för att motverka utarmning av jorden. År 1919 beställde Elisabeth Tamm en matta av konstnären Maja Fjaestad med önskan att den skulle utgå från en träda. Mattan låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet, då den trasig lades på vinden efter att ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar).

Elzén har skapat en "avskrift" av träda-mattan av återbrukade tyger, att samlas på och tänka om utifrån. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar den linjära tidsuppfattningen med fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund för normativ historieskrivning och pågående klimatkris.

Fyra residenskonstnärer

Med anledning av Covid-19 har arrangörerna valt hemmaresidenset som ett sätt att utveckla konferensen och ge regionala konstnärer möjlighet att fördjupa sig i årets tematik.

Deras arbete presenteras digitalt under Konstdygnet. Mer information om residenskonstnärerna hittar du på konstfrämjandets hemsida

Digital konferens

Under två dagar får du som deltagare ta del av föreläsningar, performance, workshops, samtal och mingel. Konferensen är i år helt kostnadsfri! Vi hoppas att det digitala formatet gör att fler får möjligheten att medverka och utbyta erfarenheter med varandra. Delar av programmet kommer att dokumenteras och tillgängliggöras på Sörmlands museums webbsida.

Exempel på föreläsare: Åsa Elzén, Laboratory for Aesthetics and Ecology (LAB), The Seed Box, Shaon Chakraborty, Louise Waite, Adam Wallenberg, Katia Krupennikova, Kristina Dryža m fl.

Se fullständigt program

Förberedelser och praktisk information

Datum: 1-2 oktober

Plats: Zoom och andra digitala plattformar. Vilka digitala verktyg som kommer att användas och hur du går tillväga informeras om till anmälda deltagare närmare konferensen.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i detta digitala formulär. Sista anmälan måndag 28 september.

 

Om Konstdygnet

Konstdygnet (tidigare Utbildningsdygnet) är sedan 2011 ett årligt återkommande seminarium och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet.

Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Värdskapet för Konstdygnet är ambulerande mellan de fyra arrangörslänen.

Datum:

Torsdag 1 okt - Fredag 2 okt 2020

Plats:

Sörmlands museum

Tid:

Torsdag kl 9 -14.15
Fredag kl 9 - 16.15

1 okt