Invigning av vårt nya kartbord

Den 14 maj inviger vi ett kartbord inne i utställningen Historiska ögonblick. Under dagen finns antikvarier på plats för att visa och berätta.

Med hjälp av kartbordet kan du jämföra historiska kartor från olika tider och se hur Nyköping har förändrats.

Genom att trycka på årtalen vid skärmens kanter så får du se olika kartbilder. Du kan förstora, förminska och flytta kartorna med händerna. 

Du kan också läsa om stadens historia vid informationspunkterna.

Varmt välkomna!