Skålar med hållbart byggnadsmaterial

Hållbart och traditionellt byggande

En kurs om ekologiskt och hållbart byggande med förnyelsebara och traditionella material.

Datum: 4 september
Tid: 09.00-17.00
Kursledare: Varis Bokalders, arkitekt och Kjell Taawo, byggnadsantikvarie

Med utgångspunkt i utställningen "Hållbara Hus", som öppnar vid Nynäs slott sommaren 2020, anordnar vi en dag om hur hållbara och förnyelsebara traditionella material tillsammans med traditionellt hantverk och byggnadsvårdande förhållningssätt kan bidra till ett förändrat byggande som är klimatanpassat och hållbart för framtiden.

På samma gång som resultatet ska vara både hälsosamt och estetiskt tilltalande! Vi går igenom principerna för hållbart och ekologiskt byggande, lär oss mer om stommaterial, konstruktionslösningar, isolering mm.

Inga förkunskaper krävs.

Att ta med

Anteckningsmaterial, lunchmatsäck samt fika.

Kostnad

950 kr.

Om kursledaren

Varis Bokalders, arkitekt, specialiserad på miljöanpassat byggande. Varis har arbetat med ekologiskt byggande i hela sitt yrkesliv, undervisat på Arkitektskolan, KTH och andra utbildningar samt tillsammans med Maria Block skrivit boken Byggekologi, det stora svenska standardverket om ekologiskt byggande.

Anmälan

Du anmäler dig genom att köpa en biljett till kursen i vår webbutik senast den 18 augusti. Boka din plats här.

Datum:

Fredag 4 sep 2020

Plats:

Nynäs slott, Tystberga

Tid:

09:00 - 17:00
4 sep