Bild av kvinna framför berg av textilavfall. Intill den en bild av Ylva Sjöstrands avhandling Stadens sopor

Värdefullt eller värdelöst? Textilt avfall förr och nu

En föreläsning med textilkonstnären Johanna Törnqvist och historikern Ylva Sjöstrand.

Hur värderar vi vår tids material? Hur ser vi på våra kläder och på vår konsumtion? Och hur skiljer det sig från historien?

I detta gemensamma föredrag berättar Johanna Törnqvist om sitt arbete med Project Precious Trash och Ylva Sjöstrand om hur vi har sett och värderat det textila materialet ur ett historiskt perspektiv.

Värdefullt eller värdelöst? Välkomna!

Johanna Törnqvist i museets butik och utställning

Passa också på att se Johanna Törnqvists arbete i vår utställning "Konsten att ta tillvara". Johanna Törnqvists armband säljs också i vår museibutik. Där kan du också boka en plats till Johanna Törnqvists workshop den 14 mars.

Om Johanna Törnqvist, textilkonstnär

Johanna Törnqvist arbetar sedan 2014 med projektet Project Precious Trash - ett projekt om kläder och konsumtion som
väcker frågor om hur vi värderar vår tids material.
Project Precious Trash har bland annat visats på
Nationalmuseum, Form/Design Center och Handarbetets Vänner. Det har också vunnit Svensk Forms designpris "Design S" i kategorin konsthantverk. Som en del av Project Precious Trash samarbetar Johanna Törnqvist med Ylva Sjöstrand, historiker vid Stockholms universitet.

Om Ylva Sjöstrand, doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet

Ylva Sjöstrand forskar kring avfallets historia där hon undersöker hur värdet på textila material har förändrats genom tiderna. Hon har skrivit avhandlingen "Stadens sopor. Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975", som belönades med Cliopriset 2015 (Bokklubben Clios och SvD:s historiska pris).

I sina pågående projekt fortsätter Ylva Sjöstrand att undersöka avfallsfrågan utifrån olika samhälleliga perspektiv, denna gång värdet av textilt avfall från 1700-talet och fram till mitten av 1900-talet.

Denna forskning syftar till att sätta vår tids hantering och värdering av textila material och textilt avfall i perspektiv. Det textila avfallet diskuteras idag som miljöproblem och potentiellt värde. Ylva Sjöstrands forskning visar att textilt avfall historiskt har betraktats som en samhällelig resurs och något man har haft en moralisk skyldighet att ta tillvara.

Datum:

Onsdag 12 februari 2020

Plats:

Sörmlands museum, Tolagsgatan 8, Nyköping

Tid:

18:00 - 19:00

Fri entré. Ingen föranmälan behövs.

12 februari