"Är återbruk en trend?" med Eva Svensson

Ett föredrag om slöjd, skapande och återbruk som en del av det som kallas hållbar konsumtion.

Att slöjda får oss att må bra, slöjden skapar mötesplatser och vi kan njuta av resultatet. Men slöjden kan också vara en liten del av lösningen på hur vi ska förhålla oss till våra prylar och kläder.

I detta föredrag ställer Eva Svensson slöjden och skapandet i relation till vår överdrivna konsumtion, till klimatförändringarna och råvarubrister.

- Min tanke är att vi alla behöver kunskap och små, konkreta exempel på vad vi själva kan göra för att inte drabbas av klimatångesten eller uppgivenhet. Den som känner sig handlingskraftig mår bättre.

Eva Svensson är ordförande i Hemslöjdsföreningen Sörmland och startade utbildningen "Recycle design - Återbruk" på Eskilstuna Folkhögskola.