Avskrift av en Träda. Åsa Elzén 2020

Digital vernissage: Träda - Fogelstadgruppen och jord

Livesänd visning av en utställning och ett växande arkiv av Åsa Elzén, med verk av Åsa Elzén, Maja Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson.

I en stor soloutställning visar Sörmlands museum nu den mest omfattande presentationen hittills av konstnären Åsa Elzéns arbete kring arvet efter Fogelstadgruppen. Med åkern, avskriften och leran som fysiska och metaforiska arkiv att gräva ur, lyfter hon gruppens nydanande tankar om jordbruk, ekologi och en hållbar framtid. Utställningen innehåller såväl nya verk som nyfunnet historiskt material, bland annat ur museets egna samlingar.

I en livesänd digital vernissage lördag 30 maj kl. 16:00 presenterar Åsa Elzén curator Joanna Nordin utvalda delar i utställningen. Träda – Fogelstad och jord visas på Sörmlands museum till och med 10 oktober.

 

Om utställningen

Konstnären Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen, som bland annat drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925-54 i Julita, Sörmland). I ett växande och genreöverskridande projekt, där gränserna mellan historiskt material och nya verk ofta är flytande, utforskar hon gruppens praktik kring ekologi och resiliens, med utgångspunkt i konstnärers och konstnärliga processers delaktighet i historieskrivningen.

Läs mer om utställningen