Generella  försiktighetsåtgärder

Till Sörmlands museum är du, som är frisk, välkommen för att besöka utställningar, butik och restaurang, delta i program, kurser och konferenser.

Sörmlands museum har besökares och anställdas säkerhet som första prioritet. Museet har vidtagit följande åtgärder för att göra ditt besök så tryggt och säkert som möjligt: 

  • skyltning, som påminner om att hålla avstånd.
  • skyltning, som påminner om god handhygien.
  • plexiglasskydd finns uppsatta vid restaurangen, receptionen och i studierummet.
  • stationer för handdesinfektion finns utställda på flera platser i museet.

Do you have any questions? 

Please send us an email.
Mail: Skyddad adress