Produktion av utställningen En perfekt människa

Utställningar under arbete

Utställningar på olika teman som vi hoppas kommer vidga dina vyer och väcka ditt engagemang!

En perfekt människa?

En utställning om makt, normer och funktionalitet

Idag anses 1,8 miljoner av Sveriges befolkning ha en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga eller kognitiv förmåga. Människor som på ett eller annat sätt bryter mot den norm vi har idag om hur en människa bör fungera.

En perfekt människa? berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera? Hur är det att arbete, bo och leva? Utställningen berättar också om hur samhället har behandlat och sett på dessa personer under olika tider. Den funktionsdugliga respektive funktionsnedsatta människan kan inte alltid varit densamma.

Tack för din ansökan!

En utställning om flykt och migration

Ibland är dadelkärnor bara kärnor. Ibland blir dragspelets musik till dans och glädje.

En annan gång har kärnorna satts samman till ett radband som färdats över gränser och skapat hopp i tider av flykt. Och en annan gång väcker dragspelets toner en längtan så stark att det inte längre går att leva.

I utställningen berättar människor som har lämnat sina hem sina livshistorier. En del har migrerat för ett år sedan och andra för över 100 år sedan. Till Sverige, eller ifrån.

Några berättar att de flytt för att överleva, andra berättar att de har flyttat för att skapa ett liv med bättre möjligheter. Många berättar om väntan på svar, om att leva i paus.

Ett radband ligger i en hand

Raminas radband som hon gjorde av dadelkärnor under sin flykt från Afghanistan.

 

Vara barn!

En utställning om kojor, rosa sockervadd och andra viktiga saker.

Om barns uppväxt och villkor idag och genom historien, i Sörmland och över hela världen. Om barns rättigheter och möjligheter, om hur de har förändrats och kan förändras.

Röster och berättelser från våra samlingar vävs ihop till en berättelse om hur det kan vara att vara barn. Om utanförskap, mobbning och fattigdom. Om vänskap, trygghet och rosa sockervadd.

Utställningen rymmer också verk av konstnären Niki Lindroth von Bahr som hon skapar med inspiration från museets insamlade berättelser och föremål. Hennes animerade kortfilm Min börda har rönt stor framgång och Niki har vunnit betydande priser på filmfestivaler över hela världen.

Spelhagen

En historisk skildring av platsen

Museet är byggt på samma plats där Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik, ANA, låg. Fabriken byggdes 1948 och revs 2015. Området kallas Spelhagen.

Spelhagen är en spännande plats på många sätt och har påverkats av sitt läge vid ån. Under medeltiden var Spelhagen en vik i Östersjön. Senare blev det en lummig spelgård för stadens invånare. Under en tid användes marken för bete. Och på 1900-talet har området gått från "ruffig" hamnmiljö med industrier till ett kustnära bostadsområde.

Platsens förändring kommer via berättelser, händelser, fotografier och filmer att visas i en mindre utställning.

Två män står och tvättar bilar i ett garage

ANA:s fabrik omkring år 1954, en Plymouth Savoy. Fotograf Rolf Kukacka.

 

Att hopfoga den sönderfallande världen

En konstutställning med Lenke Rothman

Lenke Rothman kom 1945 till Sverige från Ungern som 16-åring efter att ha överlevt tre olika koncentrationsläger under Förintelsen. I över sextio år, fram till sin bortgång 2008, arbetade hon i sin konst med hopfogande av minnen, material och upplevelser i en aldrig sinande ström av poetiskt slagkraftiga verk.

I utställningen Att hopfoga den sönderfallande världen presenteras Lenke Rothmans konstnärskap i dialog med unga nu verksamma konstnärer med egna erfarenheter och minnen av förtryck och politisk repression.

Utställningen utvecklar teman kring personlig erfarenhet och minnesbearbetning, men knyter även upplevelserna till ett framåtblickande, genom att utforska vilken kraft och potential konsten kan ha som ett visionärt verktyg — ett sätt för människan att fantisera fram nya perspektiv och skissa fram nya horisonter.

Historiska ögonblick

 

 

En utställning om Nyköping, cirka 1850 – idag

En plötslig strejk i en verkstad, det första spadtaget i ett husbygge, ett märkligt ljusfenomen ovanför stadens vattentorn. Med utgångspunkt i föremål, fotografier och berättelser ur museets rika samlingar presenteras Nyköpings moderna historia som ett brokigt myller av händelser. Precis som livet på stadens gator blandas det stora och med det lilla, det avgörande med det till synes oväsentliga.

Längs en tidslinje kan du följa hur den fysiska staden har förändras under perioden. Byggnader som har rests och rivits, planer som har ritats upp och visioner som aldrig blivit verklighet.

Här presenteras även ett urval av bidragen till fototävlingen Mitt Nyköping som har pågått under hösten 2018. Vad är viktigt för dig? Vad borde förändras? Vad är symboliskt för staden idag?

 

Vad händer om ingen längre kan?

En utställning om slöjd, hantverk och immateriellt kulturarv

Vad händer när vi glömmer? Kunskaper som var självklara förr kommer att bli oumbärliga i framtiden. I den här utställningen kommer vi att visa upp några unika hantverkskunskaper som bara ett fåtal bemästrar.

Horungen

En konstutställning av Knutte Wester

Under tre år skapade Knutte Wester en teckning om dagen. Varje bild föreställer en scen i hans farmor Hervors historia. Det blev över 1000 akvareller och tuschteckningar. 670 av dem ligger till grund för den animerade dokumentären Horungen, berättelsen om Hervors dramatiska uppväxt som utomäktenskapligt barn i fattigsverige i början av 1900-talet.