Sörmlands museums nya hus och museitorg

Nya Sörmlands museum

Den 24 november 2018 öppnade vi upp ett nytt museihus! En spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla. Med plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det finns också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland.

Sörmlands museums nya hus

Nu har vi invigt!

Den 24 november öppnade vi dörrarna – nu har vi öppet!

arbete i ett magasin

Berättande magasin

80 000 föremål visas på nya sätt.

Sörmlands museums fasad

Grafisk betong och entré

Museet handlar om människor, om individers och gruppers historia, om skapande, liv och berättelser.

från utställningen Tack för din ansökan

Utställningar

Här kan du läsa om vilka utställningar vi visar. Både i vårt nya museihus och på andra platser.