Illustration över nya huset och torget

Nya Sörmlands museum

Den 24 november slår vi upp dörrarna till ett nytt museum! Det blir en spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla. Med plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det blir också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Följ projektet här.

Utsikt över magasinet genom glasfönster

Berättande magasin

Vi har över 75.000 föremål, en miljon ­fotografier, omkring tusen hyllmeter arkiv. Dessa kommer exponeras på ett helt nytt och unikt sätt med människan i centrum.

Produktion av utställningen En perfekt människa

Utställningar under arbete

Just nu pågår mycket utställningsproduktion. I det nya museet kommer du kunna besöka många olika utställningar.

Flicka har målarfärg på händerna

Pedagogiska verkstäder

I det nya huset finns tre utrustade verkstäder. Vad ska vi använda dem till?

Två kvinnor samtalar

Målgruppsarbete

Ett viktigt arbete inför öppnandet av nya museet är att ta reda på vad publiken vill ha.

ritning över nya museibygget

Ritningar

Läs mer och se ritningar för Sörmlands museums nya hus.

Sex händer möts i en cirkel

Program

Nya huset kommer att fyllas med programverksamhet. Detta kommer planeras löpande. Här får du några exempel.

Arkivlåda som innehåller anteckningsböcker

Insamling

Vill du vara med och bidra till våra samlingar med föremål och berättelser? Vi arbetar alltid med insamling på olika teman.