Visningar

Vi erbjuder öppna visningar varje dag. Du kan även boka en egen gruppvisning.

 Alla öppna visningar hittar du i vår kalender. Du behöver inte anmäla dig till dessa visningar. 

Du kan även boka en egen visning på önskat tema. Vi återkommer med mer information inom kort!