veputställning om flykt och migration

Bokningsbar utställning om flykt och migration.

Tack för din ansökan! En utställning om flykt och migration

I utställningen berättar människor om sina erfarenheter av att ha lämnat sina hem. En del har migrerat för ett par år sedan och andra för över 100 år sedan. Till Sverige, eller ifrån. Några berättar att de flytt för att överleva, andra har flyttat för att skapa ett liv med bättre möjligheter. Många berättar om väntan på svar, om att leva i paus.

Boka utställningen till er verksamhet

  • Utställningstid 1-3 månader
  • Kostnadsfritt inom Södermanlands län
  • Vi levererar och monterar upp utställningen
  • Vi monterar ned och hämtar utställningen

Vem vänder sig utställningen till?

Tack för din ansökan! Passar för unga vuxna och äldre. Utställningen vänder sig till personer som har egna erfarenheter av flykt och migration, men också till en bred allmänhet.

Vandringsutställningen uppbyggnad

  • Nio olika tryckta affischvepor monterade på ställningar visar bilder och texter från utställningens innehåll med flera personers personliga berättelser
  • En skärm visar en videointervju med Alexander Rothman som överlevde förintelsen
  • Utställningen och ställningarna är mobila och flexibla och går att montera på olika vis
  • Yta som behövs är 15-20 kvm
  • Vi hjälper dig med monteringen efter platsen den ska stå på

Vandringsutställningen är en avgränsad version av originalutställningen "Tack för din ansökan!" som visades på Sörmlands museum från november 2018 till mars 2020.

Om flykt och migration

Flykt och migration är ett aktuellt ämne som har dominerat nyhetsmedierna de senaste fem åren. Migration är inget nytt ämne utan har präglat människor och samhällen på olika sätt i olika tider. Anledningen till att man flyttar ifrån eller till ett land kan vara allt från krig, jobbmöjligheter, kärlek eller politiskt förtryck.

FN beräknar idag att ungefär 80 miljoner människor är på flykt och det är en siffra som kan vara svår att ta in.

Vad innebär det här? Många söker asyl i Europa och Tyskland och Sverige har varit i framkant gällande mottagande av människor i skyddsbehov.

Sörmland har varit och är en plats för många nyanlända som har kommit eller sökt sig hit. Orter som Flen, Eskilstuna och Oxelösund är ställen som människor har flyttat till för att hitta ett arbete eller ett nytt hem.