En översiktsbild av utställningen

Ont i själen och överallt

Boka en utställning med porträtt och röster som berättar om livet på ett hospital.

Om utställningens innehåll

Under 1900-talets början blev mentalsjukhusen i Sverige större och patienterna mångdubbelt fler. Vid sekelskiftet var antalet inskrivna 5000, femtio år senare nästan 33 000. Det är lätt att glömma bort att det finns en människa bakom varje siffra i statistiken.

Utställningen Ont i själen och överallt tar sin utgångspunkt i 25 ramade porträttfotografier som föreställer patienter vid Nyköping hospital under 1920-talet. Vilka var de? Och hur var deras tillvaro för nästan hundra år sedan? Genom föremål, bilder och andra ledtrådar från arkivet får besökaren en inblick i deras vardag. Men också en bild av idéer och praktik i det tidiga 1920-talets psykvård.

I utställningen finns också möjlighet att fördjupa sig i 9 autentiska patientberättelser. Här återfinns läkarens beskrivningar och reflektioner, men även patienternas egna ord. I en journal den 30 juli 1923 står det att en kvinna ligger still i sängen med nedstämt ansiktsuttryck och sorgsen blick. Hon säger att hon har "ont i själen och överallt".

Program

Vi samarbetar gärna kring programverksamhet i anslutning till utställningen. Inbjudna föreläsare kan lyfta ämnen som egna erfarenheter av psykisk ohälsa liksom samtida perspektiv på psykisk ohälsa. Med hjälp av föreläsningarna ges möjlighet till samtal kring psykisk ohälsa – igår och idag.

Pedagogik i utställningen

Vi har tagit fram ett skolprogram riktat till högstadiet och gymnasiet. Med hjälp av fotografierna och utdrag ur journaler får eleverna möta människor som levde för snart hundra år sedan. Psykisk ohälsa är idag ett stort problem, särskilt bland unga. Eleverna får möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situation och diskutera synen på olikhet, förr och nu.

 

Mer information om utställningens storlek, utformning, program och pedagogik hittar du i den nedladdningsbara pdf-filen.