Översikt från utställningen

Koll på kläder

Boka en vandringsutställning som utmanar dagens syn på konsumtion och produktion.

Var och hur tillverkas våra kläder? Varför köper vi dem? Vart tar de vägen när vi inte vill ha dem längre? Om hur det ser ut idag och hur det har sett ut tidigare. Och tankar om framtiden. 

Utställningen Koll på kläder är producerad av Sörmlands museum och utmanar dagens syn på konsumtion och produktion.

Utställningen följer kläders resa från fiber till trasa. Nutid blandas med dåtid. Besökaren får möjlighet att titta in i en garderob från 1946 och en från 2014, testa sin klädkunskap i en t-shirt-tävling, titta på kortfilmer och läsa utdrag ur konsumtionsdagböcker. Dessutom finns en workshophörna för de som blir inspirerade att laga eller skapa något.

En upplysande, berikande, förfasande och lustfylld upptäcksfärd i klädindustrins djungler!

Förutsättningar

Det är gratis att hyra utställningen Koll på kläder är gratis inom länet. Vill du hyra utställningen utanför länet - ta kontakt med oss, så kommer vi överrens om en lösning. 

Utställningen upptar en yta på ca 120 m2. Ett särskilt samarbetsavtal upprättas mellan Sörmlands museum och den mottagande parten. I avtalet specificeras alla överenskommelser gällande t ex anpassning av utställningen till ny lokal, byggnation/nedmontering, underhåll, pedagogik, program mm.

Pedagogiskt program för högstadiet och gymnasiet

Ett pedagogiskt program är utarbetat utifrån skolans kursplaner och i samråd med lärare och elever. I programmet tittar elever och pedagog bla närmare på var i världen våra kläder är sydda. Arbetsvillkoren för textilarbetare i dagens Bangladesh jämförs med arbetsvillkoren i Sverige på 1930-talet. Dessutom granskas bomullsodlingens baksidor.

Med hjälp av värderingsövningar får eleverna själva fundera över sin klädkonsumtion. Hur många jeans behöver man faktiskt ha i garderoben och vad är det som avgör vilka plagg man köper – priset, kvalitén eller märket? Och hur mycket kläder hamnar egentligen i soporna varje år? Vad kan man själv göra för att bidra till en mer hållbar värld?

Du kan också ladda ner lektionsförslag som du själv kan genomföra i skolan. Läs mer här.