En vuxen och ett batn sitter och täljer.

Skapande skola

Sörmlands museum, Scenkonst Sörmland, Film i Sörmland och Länsbibliotek Sörmland bjuder in till en kostnadsfri träff om skapande skola.

Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. Verksamheten ger alla barn och unga en möjlighet att ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i.

Kulturrådet fördelar ett bidrag på cirka 170 miljoner kronor per år som går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola.

Vi vill vara ett stöd för att så många som möjligt ska få del av kakan.

Vem kan anmäla sig?

Träffen är för dig som samordnar skapande skola i din kommun eller skola.

Syftet med träffen

Kulturrådet är med och informerar om skapande skola.

Gemensam diskussion om hur Landstinget Sörmlands kulturverksamheter kan vara en resurs för er i arbetet med skapande skola inom våra områden: historia, konst, slöjd, film, dans, litteratur- och läsfrämjande.

Datum och plats

Torsdagen den 4 oktober.

Anmälan senast den 26 september.

Plats: Scenkonst Sörmland, Eskilstuna.

Träffen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Program

9.00 Fika och anmälan

9.30 Lykke Pörtfors handläggare skapande skola från Kulturrådet

11.30 Lunch

12.15 Erfarenhetsutbyte och goda exempel

13.30 Fika

13.50 Vad händer i höst

14.30 Avslutning

Välkomen till en dag för erfarenhetsutbyte och goda exempel!

Anmäl dig här

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna administrera träffen. Läs mer om vår personuppgiftshantering

Om du har problem med att skicka formuläret, maila uppgifterna direkt till anny.liivamae@dll.se