Ett barn slöjdar i trä.

Slöjdklubben

Slöjdklubben riktar sig till barn mellan 7-14 år som vill skapa med lust och fantasi.

Tillsammans med en utbildad handledare får barnen slöjda i naturnära material och återbruk. Ibland flyttar slöjdklubben ut i naturen för att ta del av de olika årstidernas material och möjligheter. I slöjdklubben är det viktigt att barnens åsikter tas tillvara på och det är tillsammans med handledaren som slöjdklubbens innehåll utformas.

Vill du bli slöjdklubbshandledare?

Vi ordnar även utbildning av slöjdklubbshandledare. Vill du veta mer om var närmaste slöjdklubb ska hållas eller är du intresserad av att gå slöjdklubbshandledarutbildningen kontakta Anny Liivamäe.

I samarbete med Hemslöjdföreningen Sörmland arbetar vi för att starta fler slöjdklubbar och utbilda fler slöjdklubbshandledare.