En ritning över tegelhuset

Konferensen

I det restaurerade tegelhuset som tidigare använts som panncentral och vaktmästarbostad finns ett konferensrum för 16-20 personer beroende på möblering.

I rummet ingår bildskärm, wifi, anslagstavla, pennor och block. 

Översitksritning Konferensen

 

Tegelhuset byggdes som en panncentral och vaktmästarbostad för ANA, AB Nyköpings Automobilfabrik. ANA var ett dotterbolag till Nordiska Kompaniet i Stockholm. Byggnaden ritades av arkitekt K Sjödén 1946 och huset uppfördes samtidigt som första etappen av ANA:s bilsammansättningsfabrik. I huset fanns ANA:s vaktkur och den värmecentral/panna som värmde upp bilfabriken.

Vaktmästaren bodde i två rum med kök på västra gavelns övervåning. Kontoret låg direkt under. Vaktmästaren satt i en vaktkur, ett glasat utrymme, som också finns kvar. I byggnadens östra del låg panncentralen. Till panncentralen fanns också en hög tegelmurad skorsten som revs sent 1900-tal.