What is love?

Ett skolprogram -riktat till högstadiet, gymnasiet och SFI - om kärlek och dess olika betydelser och uttryck, i olika tider och historiska sammanhang.

I utställningen What is love? tar eleverna del av berättelser om kärlek från olika tider och historiska sammanhang.

Skolprogrammet inleds med en introduktion till utställningen. Därefter delas eleverna in i smågrupper med uppgift att välja ut, jämföra och analysera olika perspektiv på kärlek utifrån utställningens innehåll. Uppgiften avslutas med en presentation på plats i utställningen.

Programmet hålls från och med den 15 februari 2022 till och med den 20 november 2022.

Tidsåtgång: 90 minuter
Plats: Sörmlands museum i Nyköping
Kostnad: 350 kronor
Max antal deltagare: 15 elever
Bokningsbara datum: från 15 februari 2022

Kopplingar till läroplanen

Samhällsorienterade ämnen, åk 7-gymnasiet:

  • Utveckla kunskaper om historiska sammanhang, historisk bildning och historiemedvetande.
  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnor och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.